sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 
Pöytyän biokaasulaitoksen havainnekuva
 

Pöytyän biokaasuhanke 

Pöytyälle suunnitellaan Suomen suurinta biokaasulaitosta, joka tulee tarjoamaan merkittäviä kiertotalousmahdollisuuksia alueen toimijoille. Pöytyän kunta ja hankkeen rahoittaja Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I (CI ABF I) allekirjoittivat biokaasulaitoksen tontinvaraussopimuksen 30.11.2023. Hankkeen kehittäjänä toimii suomalainen energiapalveluyhtiö Wega Group Oy.
 
Laitoksessa on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten lantaa, olkea, ylijäämärehua sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Tarkoituksena on tuottaa noin 150 GWh nesteytettyä biometaania pääosin liikenteen polttoaineeksi. Lannan käsittely biokaasulaitoksessa tuo merkittäviä ilmastohyötyjä, kun lannasta vapautuva metaanikaasu saadaan talteen ja hyötykäyttöön polttoaineena. Laitoksen toiminnalla on myös mahdollisuus parantaa alueen ravinnekiertoa ja vähentää ravinnevalumaa Saaristomereen merkittävästi, koska käsittelemällä lantaa biokaasulaitoksessa sen sisältämiä ravinteita pystytään erottelemaan kierrosta ja kohdistamaan paremmin kuin nykyisin.

Biokaasulaitokselle suunniteltu alue

Suunniteltu alue on kooltaan noin 30 hehtaaria ja se sijaitsee Lallin yritysalueen viereen kaavoitettavalla uudella alueella, joka mahdollistaa myös muun yritystoiminnan sijoittumisen alueelle.

Kaava Lallin alueella on vireillä. Lue lisää:
Lallin teollisuusaluen asemakaavan laajennus

Hankkeen aikataulu

Syksy ja loppuvuosi 2023

  • Biokaasulaitoksen tontinvaraussopimus 30.11.2023.
  • Avoin yleisökeskustelutilaisuus 

Alkuvuosi 2024

  • Keskustelutilaisuuksia (yleisö, asukkaat, tuottajat)
  • Syötepotentiaalin kartoittaminen ja aiesopimusten tekeminen tuottajien kanssa.

  • YVA-ohjelma, ympäristövaikutuksen arviointi hankkeen osalta käynnissä.
  • Pöytyän kuntien edustajien (viranhaltijoita, luottamushenkilöitä sekä tilallisia) vierailu kahteen biokaasulaitokseen Tanskassa 4.-5.4.2024. (Julkaisu Facebookissa)

  • Keskustelutilaisuuksia

Loppuvuosi 2024 -

  • Tavoitteena on saada hankkeen tarvitsemat viranomaisluvat vuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana.
  • Tavoitteena tehdä alkuvuodesta 2025 investointipäätös. 
  • Tavoitteena 2026 loppuvuodesta laitoksen käyttöönotto.

Hankkeen info- ja keskustelutilaisuudet (Wega)

Julkaisut

Lisätietoja

Mika Joki, kunnanjohtaja, Pöytyän kunta, p. 040 672 2900, mika.joki(a)poytya.fi

Tapio Helotie, projektin vetäjä, Wega Group Oy, p. 050 594 8089, tapio.helotie(a)wega.fi

Toni Hemminki, operatiivinen johtaja, osakas, Wega Group Oy, p. 040 668 4441, toni.hemminki(a)wega.fi

Milla-Mari Vastavuo, Feedstock & Sustainability Manager, Wega Group, p. 050 560 3551, milla-mari.vastavuo@wega.fi


Pöytyän biokaasulaitoshankkeesta Wegan nettisivuilla (wega.fi)

 

Lue lisää Pöytyälle suunnitteilla olevista vihreän siirtymän hankkeista


 
 

Mika Joki 
kunnanjohtaja
puh. 040 672 2900
mika.joki(a)poytya.fi

 

Annukka Tolkki
kehittämispäällikkö
puh. 040 672 3001
annukka.tolkki(a)poytya.fi

 
x