sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Lapsen kädet, joissa on lelurekka, taka-alalla lisää leluautoja
 
 

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä veroista vapaiden tulojen perusteella.

Tuloselvitys tulee toimittaa hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Palvelusetelin laskemista varten tuloselvitys tulee toimittaa jo kk:n 10. päivään mennessä. Mikäli tuloselvitystä ei toimiteta, vahvistetaan hoitoajan mukainen enimmäismaksu.
Voimme tarvittaessa myös tarkistaa perheen tulotiedot suoraan Tulorekisteristä.

Varhaiskasvatuksen laskutus tehdään laskutettavan kuukauden päätyttyä. Lasku erääntyy maksettavaksi hoitokuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Varhaiskasvatuksen lasku on mahdollista saada e-laskuna tekemällä asiakkaan omassa verkkopankissa e-laskuvaltuutus.

Varhaiskasvatuspalvelut 1.8.2022 alkaen:

TyyppiKestoMaksu
Kokoaikainen vakavähintään 35 h/vkomaksu 100 %
Osa-aikainen vaka28 - alle 35 h/vkomaksu 85 % kokoaikaisesta
Osa-aikainen vakayli 20 - alle 28 h/vkomaksu 75 % kokoaikaisesta
Osa-aikainen vakaenintään 20 h/vkomaksu 60 % kokoaikaisesta
Tilapäinen vakayli 5 h/pv18,50 €/pv
Tilapäinen vakamax 5 h/pv13,25 €/pv

Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa on tasoittumisaika on kalenterikuukausi.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu on enimmillään 295 €/kk. Tämä maksu peritään kokoaikaisesta hoidosta perheen nuorimmalta lapselta. Ikäjärjestyksestä seuraavan lapsen enimmäismaksu on 40% nuorimman lapsen maksusta eli 1.8.22 lukien 118 €/kk. Seuraavista lapsista perittävä maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta eli
enintään 59 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 28€.

Varhaiskasvatus on perheelle maksutonta silloin, kun perheen tulot jäävät tulorajan alapuolelle. Tarkempia tietoja maksuista ja niiden määräytymisperusteista löydät alla olevista linkeistä sekä kysymällä varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä.

Linkit

   

   

   

  Heli Tuominen
  Toimistosihteeri
  puh. 040 672 2916
  heli.tuominen(a)poytya.fi

   

  Mia Mansikka 
  Varhaiskasvatuspäällikkö
  puh. 050 400 3276
  mia.mansikka(a)poytya.fi

   
  x