sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Yläneen yhtenäiskoulu, oppilaita pihalla
 
 

Järjestyssäännöt

Miksi koulussa on järjestyssäännöt?

Jokaisella koulussa työskentelevällä on oikeus työrauhaan sekä ruumiilliseen ja henkiseen turvallisuuteen. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, tarvitaan yhteiset pelisäännöt, joita kaikki noudattavat.

Milloin järjestyssäännöt ovat voimassa?

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana. Koulupäivän lisäksi kouluaikaa ovat myös koulun järjestämät tilaisuudet ja esimerkiksi luokkaretket, tutustumisretket ja leirikoulut.

Koulunkäyntivelvollisuus

Perusopetuslain 35§ mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Et siis voi olla pois koulusta ilman hyväksyttävää syytä. Luvattomat poissaolot joudut korvaamaan koulupäivien jälkeen.

Hyvät tavat

Noudata aina hyvään käytökseen kuuluvia tapoja ja puhuttele kaikkia asiallisesti. Tervehdi opettajia, muuta henkilökuntaa, oppilaita ja kouluun saapuvia vieraita asiallisesti ja ystävällisesti.  Muista sanat anteeksi, kiitos, ja ole hyvä. Muista myös, että kiroilu ei kuulu hyviin tapoihin.

Kiusaaminen

Koulumme on KiVa-koulu. Kiusaaminen ei kuulu meidän kouluumme. Huomaa, että kiusaamisen sivustakatsominenkin on huonoa käytöstä. Kerro kaikista kiusaamistapauksista.

Pukeutuminen

Pukeudu kouluun asiallisesti. Esimerkiksi sopimattomat tekstit tai kuvat asusteissa ovat kiellettyjä. Pukeudu sään vaatimusten mukaan, jotta tarkenet koulumatkoilla ja välituntisin ulkona. Jätä sisälle tullessasi ulkovaatteet ja -jalkineet luokkasi naulakkoon. Hyvään käytökseen ei kuulu pipojen, huppujen eikä lippisten käyttö sisällä.

Koulupäivän vaiheet:

Päivänavaus

Koulupäivä aloitetaan päivänavauksella. Kuuntele sitä hiljaa muita häiritsemättä.

Oppitunnit

Saavu oppitunnille ajoissa. Huolehdi, että oppikirjat ja koulutarvikkeet ovat mukana ja kotitehtävät suoritettuina. Toistuvasti tekemättä jääneitä tehtäviä jäät tekemään koulupäivän jälkeen tai hoidat ne muulla opettajan määräämällä tavalla.

Opettaja päättää oppitunnin. Perusopetusasetuksen mukaan oppitunti kestää 60 minuuttia, josta vähintään 45 minuuttia on käytettävä opetukseen.

Oppituntien aikana ei syödä purukumia, makeisia yms.

Pidä kännykkä, mp3-soitin yms. suljettuna ja poissa näkyvistä.

Välitunnit

Mene välitunneille viipymättä ja vietä ne koulun välituntialueella. Välituntialueelta saat poistua vain opettajan luvalla. Noudata hyviä tapoja ja toimi siten, ettei kenenkään turvallisuus vaarannu. Vältä siksi sellaisia leikkejä ja pelejä, joissa vahingoittumisriski tai omaisuuden rikkoontumisvaara on ilmeinen. Tällaisia ovat esim. lumipallon heitto ja ns. kontaktileikit. Musiikkilaitteita voit halutessasi kuunnella, mutta vain kuulokkeita käyttäen. Muista myös, että WC on vain käyntipaikka, ei välitunnin viettopaikka.

Ruokailu

Koulussamme jokainen oppilas osallistuu kouluruokailuun. Käyttäydy ruokailussa rauhallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. Noudata aina istumapaikkoihin, ruoanottojärjestykseen ja ruokamääriin liittyviä ohjeita. Puhelinta tai mp3-soitinta et tarvitse kouluruokailussa

Koulumatka

Noudata koulumatkoilla liikennesääntöjä ja käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti. Tullessasi kouluun polkupyörällä, mopolla tms. toimi lain määräysten mukaisesti. Käytä sovittuja reittejä. Noudata koulukuljetuksissa kuljettajan antamia ohjeita. Koulun pyöräretkillä ja liikuntapaikoille pyörällä siirryttäessä on käytettävä kypärää. Säilytä kulkuvälineet niille osoitetulla alueella.

Koulun omaisuus ja yksityinen omaisuus

Kohtele koulun omaisuutta huolellisesti ja säästäväisesti. Vahingonkorvauslain mukaan olet korvausvelvollinen aiheuttamastasi vahingosta, mikäli teko johtuu törkeästä huolimattomuudesta tai on tehty tahallisesti.

Älä ota luvatta tai turmele toisen omaisuutta. Pulpetit, reput ja naulakoissa roikkuvat vaatteet ovat toisten oppilaitten yksityisaluetta: älä tutki toisten tavaroita. Opettajan pöydällä ja kaapeissa olevat tavarat ovat opettajan, eivät sinun. Tietokoneita saat käyttää vain opettajan luvalla ja valvonnassa.

Kaikenlaisten terä- ym. aseiden, tulentekovälineiden sekä vaarallisten aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

Muista, että kännykät, mp3-soittimet, kamerat ja muut arvoesineet ovat omalla vastuullasi. Koulu ei korvaa niille tapahtuneita vahinkoja.

Tupakointi, päihteet ja huumeet

Huumeiden, päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö ja hallussapito on kielletty.

Muut ohjeet

Opettajat voivat näiden järjestyssääntöjen lisäksi antaa myös muita koulun työskentelyyn liittyviä ohjeita sekä koulupäivän aikana että koulupäivän ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Koska opettajat ovat vastuussa koulunkäynnistäsi, noudata mukisematta myös näitä ohjeita.

Koulun järjestyssääntöjä ja ohjeita valvovat kaikki koulun henkilökuntaan kuuluvat.

 

 

 

Markus Takala
Rehtori
puh. 050 590 6733
markus.takala(a)poytya.fi

 
x