sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Nuori henkilö makoilee nurmikolla
 
 

Kansainvälisyys-kasvatus

Koulumme pitää arvokkaana ja tärkeänä asiana opettaa oppilaille kansainvälistymistä, mikä on nykymaailmassa tärkeä taito missä tahansa opiskelupaikassa tai ammatissa. Kansainvälisyyskasvatusta teemme konkreettisesti ja käytännön läheisesti erilaisten teemapäivien, vierailuiden, leikkien ja pelien kautta oppilaiden ikätaso sekä eri oppiaineiden sisältö huomioiden.

Yhteistyökumppanina meillä on mm. Pöytyän Luontokapinetin kansainväliset leiriläiset sekä aikaisemmin Intian Tamil Nadun osavaltio. Intiasta meillä sekä Elisenvaaran lukiossa on ollut oppilaita, opettajia ja myös Tamil Nadun opetusministeri delegaatioineen tutustumassa koulujärjestelmäämme. Heitä tutoroivat koulujemme oppilaat sekä opettajat. Näin hyöty on ollut molemminpuoleista ja oppilaiden kielitaito, sosiaaliset taidot, esiintymistaidot, rohkeus sekä kulttuurinen tuntemus toisesta maasta on lisääntynyt aidoissa oppimistilanteissa.

 Koulussamme on ollut virtuaalista opetusta ja oppimista Intian Pragya Group of Institutions koulun  (Bijainagar, Mydhya Pradesh) kanssa. Olemme saaneet opettaa heille suomalaista pedagogiikkaa oman koulumme malliin. Koulutuksia on ollut mm. ilmiöoppimisesta, arvioinnista, erilaisista oppimismetodeista sekä positiivisesta pedagogiikasta. Opetukseen on osallistunut niin opettajia kuin oppilaita. Osa oppilaistamme on kehittänyt itsearviointilomakkeita, jotka sopivat käytettäväksi myös mm. Intian kouluissa. 

Yhteistyökumppanina meillä on myös Maharashtran osavaltio ja siellä Sanjivani International School Ahmednagarissa. Meillä on yhteisiä virtuaalioppitunteja, joissa puolin ja toisin  tehdään tunnetuksi ja tutustutaan suomalaiseen pedagogiikkaan ja kouluarkeen sekä erityisesti yläneläiseen käytännön pedagogiikkaan.  Samalla meidän koulumme oppilaiden kielitaito, esiintymisrohkeus ja luottamus omiin taitoihin lisääntyvät. Oppilaat pääsevät etäyhteyden kautta tutustumaan erilaiseen kouluympäristöön aidoissa oppimistilanteissa. Virtuaalioppituntien lisäksi meillä on ilo saada  Sanjivanin kansainvälisestä koulusta ryhmä opettajia vieraaksemme.

Luontokapinetin kansainvälisten leiriläisten kanssa yhteistyötä on ollut useamman vuoden ajan. Toivomme, että saamme jatkaa myös tulevaisuudessa tätä rikasta yhteistyötä. Kansainvälisten leiriläisten kanssa meillä on ollut yhteisiä teemapäiviä Kalikassa sekä yhteisiä oppitunteja koulussamme.

 

 

 

Markus Takala
Rehtori
puh. 050 590 6733
markus.takala(a)poytya.fi

 

Paula Santanen
puh. 040 672 3035
paula.santanen(a)poytya.fi

 
x