sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Elisenvaaran yhtenäiskoulun julkisivu
 
 

Perusopetus


Pöytyän kunnanvaltuusto on 27.4.2015 § 39 hyväksynyt koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen esittämän perusopetuksen järjestämisen kehittämissuunnitelman, jonka mukaisesti perusopetusta Pöytyällä annetaan Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluissa. Riihikosken uudessa yhtenäiskoulurakennuksessa koulunkäynti aloitettiin elokuussa 2019 ja Elisenvaarassa elokuussa 2022. Elisenvaaran yksikön lisäksi yhtenäiskoulun vuosiluokkien 1-2 oppilaiden opetus annetaan Kyrön yksikössä. Hallinnollisesti Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulujen toiminta käynnistyi 1.8.2018 olemassa olleita koulukiinteistöjä hyödyntäen. Yläneen yhtenäiskoulu jatkaa toimintaansa aiempaan tapaan osallistuen samoin aktiivisesti kehitystyöhön.


Yhtenäiskoulujen rehtorit ja apulaisjohtajat

Elisenvaaran yhtenäiskoulu

Vili Santala
Rehtori

Marjo Valtanen
Apulaisrehtori

Riihikosken yhtenäiskoulu

Minna Savo
Rehtori

Alli Koskimäki
Apulaisrehtori

Yläneen yhtenäiskoulu

Markus Takala
Rehtori

Marko Aaltonen
Apulaisjohtaja

Opettajien ja muun henkilöstön vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille on hyväksytty koulutuslautakunnan 16.9.2016 kokouksessa.

Koulutuslautakunta on 18.11.2015 § 111 hyväksynyt Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueet, jotka löytyvät sivun alareunan linkistä. Oppilaaksiottoalueet astuivat voimaan 1.8.2018 Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistyessä. Kesällä 2017 kautensa aloittanut sivistyslautakunta on edelleen 13.12.2017 kokouksessaan hyväksynyt yhtenäiskoulujen toiminnan käynnistyessä voimaan astuneet oppilasasioita koskevat linjaukset. Päätökset löytyvät internet-sivujen kohdasta esityslistat/pöytäkirjat.

Kouluratkaisujen lisäksi perusopetuksen kehittämissuunnitelmaan sisältyy annettavan opetuksen ja erityisopetuksen kehittäminen. Koulutuslautakunta hyväksyi 18.5.2016 kokouksessaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ja sivistyslautakunta 13.6.2018 näihin tehtävät päivitykset. Opetussuunnitelmissa on huomioitu yhtenäiskouluratkaisun tarjoamat mahdollisuudet. Samoin on kehitetty erityisopetusta siten, että opetus voidaan 1.8.2018 alkaen järjestää oppilaille pääsääntöisesti omalla lähikoululla. Syksystä 2018 alkaen kunnassa on järjestetty myös toiminta-alueittain annettavaa ja muuta vaativaa erityisopetusta. Oppilaan näkökulma on suunnittelun keskiössä.


 

 

 

Marianne Mäkelä
sivistysjohtaja
puh. 040 672 3190
marianne.makela(a)poytya.fi

Ari Koistinen
kirjastotoimenjohtaja
puh. 040 143 5701
ari.koistinen(a)poytya.fi

Taina Myllynen
kulttuurisihteeri
puh. 050 560 7168
taina.myllynen(a)poytya.fi


Markus Salo
liikuntakoordinaattori
puh. 040 054 7583
markus.salo(a)poytya.fi


Anna-Leena Ranto
nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori
puh. 040 078 0646
anna-leena.ranto(a)poytya.fi

Anna Saastamoinen
etsivä nuorisotyöntekijä Pöytyä
puh. 040 672 2980
etsiva(a)poytya.fi
anna.saastamoinen(a)poytya.fi 


 
x