Sisältöön »
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Nuori henkilö makoilee nurmikolla
 
Kunta ja hallinto
 

Asiakirjamaksut

Hyväksytty: Kunnanhallitus 11.3.2019 § 64
Voimaan: 1.4.2019

Lunastuksesta ja tiedon antamisesta Pöytyän kunnan viranomaisen asiakirjasta, siltä osin kuin maksuista ei ole toisin määrätty, peritään kunnalle maksua seuraavien perusteiden mukaan:

1. Tavanomaisen tiedon antaminen

€ (sis.alv.)

valokopioista seuraavan taulukon mukaisesti (kirjastonkäyttösäännöissä määritelty omat maksut kirjastoille):

A4 -kopiot Maksu

mustavalkoinen € (sis alv)/kpl

 • 1 - 10 kpl 0,90 €
 • 11 - kpl 0,50 €
 • värikopio 1,50 €

A3 -kopiot

 • mustavalkoinen
 • 1 - 10 kpl 1,00 €
 • 11 - kpl 0,60 €
 • värikopio 3,00 €

Paikallisilta veteraani- ja sotainvalidijärjestöiltä ei peritämaksua valokopioista eikä myöskään kunnan vanhusneuvoston toimintaan osallistuvilta eläkeläisjärjestöiltä
vuositiedotteen tai vastaavan kopioinnista.

Valokopiomaksut eivät koske kunnan omaa sisäistä laskutusta.

Asiakkaalle annettavaan kuittiin merkitään myynnistä suoritettavan arvonlisäveron rahamäärä ja verokantakulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli ei käytössä ole käteiskassaa, asiakkaalle annetaan pankkisiirtolomake.

 • Yhdistysten satunnaisiin tarpeisiin otetut valokopiot mm. kyläkirjeet tai mainoslehtiset, jos yhtä materiaalia monistetaan ja määrä on yli 50 kpl (muuten normaalitaksanmukaisesti) 0.10 € / sivu
 • pyynnöstä annettava todistus (esim. työtodistus, oppillaan arviointitodistus tai muu todistus 1. kpl jälkeen) 5 €
 • englanniksi annettavan todistuksen lisämaksu 5 €
 • laskutuslisä, ei sisällä postikuluja 5 €

perusteet koskevat myös sähköisesti skannattuna annettuja tietoja

2. Postitse lähetettäessä edellä mainittuihin hintoihin lisätään todelliset postikulut

3. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Tiedon antamisesta peritään kiinteä perusmaksu porrastetusti
tiedonhaun vaativuuden mukaan:

 • vaativa tiedonhaku (työaika 2 - 5 h) 50 €
 • hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 h) 100 €
 • perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta jäljennöksestä perittävä normaali maksu

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä (alle 2 päivän sisällä tapahtuva tiedon toimittaminen), porrastettu perusmaksukorotetaan kaksinkertaiseksi.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta, kun asiakirja annetaan viranomaisenluona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetäänsähköpostin välityksellä.

4. Maksuton tiedonsaanti

 Viranomaisen toiminnasta säädetyn lain (julkisuuslaki) 34§:ssä säädetään, milloin tiedon antamisesta ei saa periä maksuja ja minkälaisia maksuja voidaan periä.

Julkisuuslain mukaisesti asiakirjan antamisesta lain 9 §:n (tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta) ja 11 §:n (asianosaisen oikeus tiedonsaantiin) perusteella ei peritä maksua, kun:

 • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
 • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
 • julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse
 • pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen
  neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvoitteen piiriin.

Maksua ei myöskään peritä:

 • kunnan omilta viranomaisilta (työtehtävien hoito)
 • kunnan palveluksessa olevalta häntä koskevasta työ-, palvelu- tai palkkatodistuksesta tai asiakirjasta, jota tarvitaan työ- tai virkasuhteesta johtuvan eläkkeen taimuun edun hakemista varten
 • asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvaa viranomaiselle säädettyä valvontatehtävää varten
 • oman kunnan luottamushenkilöltä asiakirjoista, jotka toimitetaan luottamustehtävän hoitamista varten
 • asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen
 • asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perit-
  tävä lunastusta.