sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Huurteisia lehtiä.
 

Vaikuttajaryhmät

Pöytyän kunnassa on neljä vaikuttajaryhmää:

Kylien neuvottelukunta

Pöytyän kunnanhallitus päätti 21.6.2010 perustaa kuntaan kylien neuvottelukunnan 1.1.2011 lukien.  Neuvottelukunnan tehtävänä on kunnan ja kylien välisen yhteistyön vahvistaminen sekä kylien keskinäisen yhteistyön edistaminen.

Kylien neuvottelukunta

Lapsi- ja perheneuvosto

Pöytyän kunnanhallitus hyväksyi 15.8.2016  § 194 Pöytyän koululautakunnan ehdotuksen perustaa Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto ja samalla kunnanhallitus hyväksyi lapsi- ja perheneuvoston toimintasäännön.

Lapsi- ja perheneuvosto

Nuorisovaltuusto

Pöytyän kunnanhallitus hyväksyi vapaa-aikalautakunnan ehdotuksen nuorisovaltuuston perustamisesta 21.11.2011:

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. (Kuntalaki).

Nuorisovaltuusto

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytyän perusturvalautakunta esitti kokouksessaan 24.2.2009  kunnanhallitukselle yhden vanhusneuvoston nimeämistä Pöytyälle ja kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen 9.3.2009. Tätä ennen toimivat  Pöytyän vanhusneuvosto ja Yläneen vanhusneuvosto.

Vanhus- ja vammaisneuvosto yhdistettiin kunnanhallituksen kokouksessa 11.9.2017, jolloin hyväksyttiin neuvoston toimintasääntö.

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki).

Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

 

 

Lisätietoja

 

Lisätietoja Tapahtumakalenterin ja Harrastelukkarin käytöstä

Taina Myllynen
kulttuurisihteeri
puh. 050 560 7168
taina.myllynen(a)poytya.fi

 

Anna-Leena Ranto
nuoriso-ja hyvintointikoordinaattori
puh. 0400 780 646

 
x