sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Huurteisia lehtiä.
 
 

Säännöt ja ohjeet

Hallintosäännössä valtuusto antaa kaikki määräykset, joita hallinnon järjestämisessä ja päätöksenteossa tarvitaan. Hallintosääntöön otettavat määräykset jaetaan kuntalain 90 §:ssä kolmeen osaan. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin

  • hallinnon ja toiminnan järjestämisestä
  • päätöksenteko- ja hallintomenettelystä
  • valtuuston toiminnasta.

Kunnan päätöksenteossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä, jotka sitovat myös valtuustoa itseään.

Kunnan kokousmenettelyn perusteista säädetään kuntalaissa, mutta käytännön kokousmenettely on pitkälti hallintosäännön määräysten varassa. Kuntalaissa säädetään mm. valtuustoasioiden valmistelusta, valtuuston kokoontumisesta, valtuustossa käsiteltävistä asioista sekä valtuuston laillisuuden valvonnasta (Kuntalain 93−96 §).  Kaikkia toimielimiä, myös valtuustoa, koskevat kuntalain säännökset esteellisyydestä, toimielimen päätöksentekotavoista, kokousten julkisuudesta, kokouksen johtamisesta ja puheenvuoroista, päätösvaltaisuudesta, äänestyksestä, vaalista, eriävästä mielipiteestä sekä pöytäkirjasta (Kuntalain 97−107 §).

Lue lisää:

 

 

 

Jussi Heinonen
hallintojohtaja
puh. 040 672 3047
jussi.heinonen(a)poytya.fi

 
x