sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Pöytyän kunta Kyrön toimipiste
 
 

Hallinto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto ja ylintä toimeenpanovaltaa kunnanhallitus. Näitä alemmalla tasolla toimivat lautakunnat, joille kuuluu laeissa, asetuksissa ja kunnan omissa säännöissä määritelty päätösvalta sekä asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

Kunnanvaltuusto valitaan joka 4. vuosi pidettävillä kunnallisvaaleilla. Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen kunnanhallituksen ja lautakunnat sekä muut tarvittavat luottamushenkilötoimielimet.

Pöytyällä toimivat seuraavat lautakunnat:

  • Tarkastuslautakunta 
  • Keskusvaalilautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Tekninen lautakunta  
  • Yhteisöllisyyslautakunta
  • Pöytyän-Auran vesihuoltolautakunta

Otakantaa.fi on oikeusministeriön kansalaisille tarkoitettu sivusto. Se on valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

 

 

 

Mika Joki 
kunnanjohtaja
puh. 040 672 2900
mika.joki(a)poytya.fi

 
x