sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Nuori henkilö makoilee nurmikolla
 
 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pöytyän, Auran, Marttilan ja Kosken Tl kunnat laativat vuonna 2020 yhteisprojektina suojelusuunnitelman kuntien pohjavesialueille.

Suunnitelma laadittiin kahdeksalle pohjavesialueelle ja päivitettiin viidelle pohjavesialueelle. Suunnitelma laadittiin Pöytyän kunnan Laihian, Uudenkartanon, Takaliston ja Lainummen pohjavesialueille, Auran kunnan Käyrän pistemäiselle pohjavesialueelle, Marttilan kunnan Palaisten ja Simalannummen pohjavesialueille sekä Kosken Tl Liipolan pohjavesialueelle. Lisäksi Kosken Tl Hevonlinnankukkulan ja Säärensuon pohjavesialueille vuonna 2011 sekä Sorvaston pohjavesialueelle vuonna 2004 laaditut suojelusuunnitelmat päivitettiin. Kuntien vedenhankintakäytössä on lisäksi Rahkion ja Linturahkan vedenottamot Loimaan Linturahkan pohjavesialueella sekä Pihlavan vedenottamo Oripään Oripäänkankaalla. Työssä päivitettiin kyseisten alueiden osalta vuonna 2011 laadittu Loimaan ja Oripään pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja etenkin laadittu riskikartoitus. Oripäänkankaan osalta päivitys tehtiin Pihlavan ottamon pohjoispuolelle.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tarkoitus on pyrkiä suojelemaan 1- ja 2- sekä E-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja säilyttämään pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelun ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi. Suunnitelmallisuus ja riittävä tieto pohjavesialueista on välttämätöntä, jottei toimintoja rajoitettaisi liikaa. Suojelusuunnitelman tarkoitus on toimia ohjeena ja apuna viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä lupahakemusten käsittelyssä. Pohjavesitietoja hyödyntävät muun muassa vesihuoltolaitokset, ympäristönsuojelu-, rakennus-, kaavoitus-, maaseutuelinkeino- ja terveydensuojeluviranomaiset sekä asukkaat ja toiminnanharjoittajat.

 
x