sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
Rakennuksen runko
 
 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta rakenta-miseen liittyvissä asioissa ja palvelee kuntalaisia, jotta heillä olisi tulevaisuudessakin turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös maa-ainesten oton valvonta. Valvonnalla
seurataan, että maa-ainesten otto tapahtuu siihen myönnetyn luvan mukaisesti.

Teknisen lautakunnan lupajaosto

Pöytyän rakennusvalvontaviranomaisena toimii teknisen lautakunnan lupajaosto. Sen alaisena viranhaltijana ja lautakunnan esittelijänä toimii johtava rakennustarkastaja. Teknisen lautakunnan lupajaostoon kuuluu 5 jäsentä. Teknisen lautakunnan lupajaosto kokoontuu aina tarpeen vaatiessa.

Pöytyän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.1.2015 ja astunut voimaan 27.2.2015.

Linkit:

 
 

Lupapiste

 

Rakennusvalvonnan toimipiste
Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b C-rappu
ma-to klo 9.00 - 15.00

 

Aki Vuorinen
johtava rakennustarkastaja
puh. 050 590 6720
aki.vuorinen(a)poytya.fi

 

Petri Lehtonen
rakennustarkastaja-rakennusmestari
puh. 050 590 6721
petri.lehtonen(a)poytya.fi

 

Elisa Heimonen
toimistosihteeri
puh. 040 672 3092
elisa.heimonen(a)poytya.fi

 
x