sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

17.05.2024

Kunnanhallituksen päätöksiä 13.5.2024

Kunnanhallitus kokoontui 13.5.2023 ja päätti kokouksessaan mm. seuraavaa:Älykkäät kylät

EU:n toimet älykkäille kylille on Euroopan komission huhtikuussa 2017 käynnistämä aloite, jossa panostetaan tulevaisuuden kyliin ja halutaan huomioida digitalisaatiota edistävien investointien, saavutettavuuden ja osaamisen tukeminen. 

Älykkäillä kylillä tarkoitetaan maaseutualuiden yhteisöjä, jotka hyödyntävät innovatiivisia ratkaisuja sekä paikallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittääkseen omaa resilienssiään (ns. muutoskestävyyttä). 

Kunnanhallitus päätti osallistua Älykkäät kylät -valmisteluvaiheen hankkeeseen ja hakea 5000 euron suuruista hankerahaa Jokivarsikumppaneilta.

Valmisteluhanke kestää enintään 12 kuukautta ja johtaa joko Älykkäät kylät -hankkeen esisopimukseen tai päätökseen olla hakematta varsinaista hanketta.

Valmisteluhankkeessa tunnustellaan ja valmistellaan sitä, onko kylissä halukkuutta yhteistyöhön varsinaisen Älykkäät kylät -hankkeen kautta. Valmistelussa kerätään kyläyhdistystoimijoita yhteen, kerätään tietoa ja ideoita työpajoissa Älykkäät kylät -hankkeen hakemista ja toteuttamista varten.

Varsinaisella Älykkäät kylät -hankkeella voisi Leader-rahoituksella hakea lisäpotkua asukastoiminnan, kylien kehittämisen sekä kolmannen sektorin ja kunnan keskinäiseen yhteistyön kehittämiseen.


Turun työllisyysalueen valmistelusta aiheutuvien kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Auran, Kemiönsaaren, Kustavin, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Oripään, Pyhärannan, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Kaarinan, Laitilan, Liedon, Loimaan, Naantalin, Paimion, Paraisten, Raision, Turun ja Uudenkaupungin kaupungit ovat päättäneet Turun työllisyysalueen perustamisesta.

Turun kaupungilla on viimekätinen vastuu työllisyysalueen palvelujen ja muiden toimintojen ylös ajosta ja hallitusta siirrosta. 

Turun työllisyysalueen jäsenkunnat osallistuvat työllisyysalueen valmisteluun ja valmistelusta aiheutuvien yhteisten kustannusten rahoitukseen. Muutos pyritään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Kunnanhallituksen hyväksymän sopimuksen tarkoituksena on sopia Turun työllisyysalueen valmistelusta ja siitä vuoden 2024 aikana aiheutuvien kustannusten jakamisesta sopijapuolten kesken.

Ensisijaisesti kustannukset rahoitetaan valtion kunnille uudistuksen valmisteluun osoittamilla muutoskustannuskorvauksilla. Ylimenevän osuuden Turun kaupunki laskuttaa sopimuskunnilta.


Lausunnon antaminen Pöytyän biokaasu- ja e-metaanilaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kunnanhallitus antoi Ely-keskukselle lausuntonsa Pöytyälle suunnitellun biokaasu- ja e-metaanilaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Kunnanhallitus kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että liikenteeseen liittyviä vaikutuksia on selvitettävä esitettyä laajemmalta alueelta kantatiellä 41. Etenkin biokaasulaitokselle suuntautuva raskas liikenne vaatii kantatien länsipuolelle rakennettavaa uutta risteystä, jonka sijainti ja sen tarvitsemat liittymäjärjestelyt ovat myös ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettäviä asioita. 

Lisäksi hallitus totesi, että laitoksen toteuttaminen esitetyssä laajuudessa vaatinee rakennuspaikan maaston merkittävää muokkausta ja tasausta. Kallion louhinnan ja maatäyttöjen vaikutukset on selvitettävä hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Arviointi tulee ulottaa myös rakennusvaiheen jälkeistä aikaa koskevaksi. 


Muita kunnanhallituksen päätöksiä:

Kunnanhallitus valitsi vuoden 2024 asevelvollisten kutsuntoihin kutsuntalautakunnan jäseneksi Markku Aution ja hänelle varajäseneksi Reino Kallion. Kutsunnat järjestetään tiistaina 10.9.2024 klo 9:00 ja 12:00 alkaen Elisenvaaran oppimiskeskuksessa.

Kunnanhallitus päätti myös tehdä vaihtokaupat Kehityksentieltä (Kyrö) sijaitsevista määräaloista Mäkelän Rakennus Oy: n kanssa. Mäkelän Rakennus Oy:n on tarkoitus rakentaa alueelle kaksi rivitaloa.    

Tekninen lautakunta päätti 15.04.2024 § 38 hankkia Pöytyän kunnan vuokra-asuntojen hallinnointipalvelun Hemman isännöinniltä 31.12.2024 saakka. Hemman kuuluu Loimijoki Yhtiöt Oy -konserniin. Vuokrankantoa varten isännöitsijä tarvitsee käyttöoikeuden vuokrankatotiliin vuokranmaksujen valvonnan toteuttamiseksi  Kunnanhallitus päätti perustaa vuokrankantotilin, jonka käyttöoikeudet päätettiin antaa kunnanjohtajalle, talouspäällikölle ja Loimijoki-Yhtiöt Oy:lle. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että tilille avataan tarvittavat Loimijoki-Yhtiöt Oy:n maksuliikennepalvelut.


Kunnanhallituksen pöytäkirja julkaistaan maanantaina 20.5.2024 täällä.     

Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran 3.6.2024.            

 
 
x